OWV

Emmalaan 60 in Rotterdam

  Nieuws


Botenkeuring 2023

Op zaterdag 13 mei vindt de tweejaarlijkse botenkeuring weer plaats.

Alle boten in de OWV-haven worden op die dag gekeurd. Hiervoor ontvangt iedereen een uitnodiging per mail met daarin het tijdstip dat je verwacht wordt en een formulier om in te vullen. Waar wordt op gelet?
1. geen gebreken, veiligheid
2. representatief
3. verzekerd
4. brandblusser van 2 kg met manometer in groen

Voor de meeste boten geldt, dat een flinke schoonmaakbeurt al voldoende is om qua representativiteit door de keuring te komen.

Boten die op 13 mei niet door keuring komen, worden op 3 juni 2023 nogmaals gekeurd.
De tussenliggende tijd is ervoor om de geconstateerde gebreken alsnog in orde te maken.
De keuring wordt gedaan door OWV-leden onder leiding van bestuurslid Joost Polderman.

Kijk ook in de winter regelmatig of je boot nog goed vast ligt en of er geen water de boot in komt. Vooral na een storm of bij heftige regen blijkt dit nodig.