Emmalaan 60 in Rotterdam

Algemene Ledenvergadering


De OWV houdt twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering in het clubhuis.

Aanvang 20.00 uur. De agenda wordt per mail naar de leden verzonden.


De eerstvolgende algemene ledenvergadering is in het najaar.

De najaarsvergadering (ALV) wordt gehouden op vrijdag 12 november 2021.

Aanvang 20.00 uur.

Naar verwachting dit keer weer in het Clubhuis én ook via Zoom bij te wonen.

De leden ontvangen uiterlijk twee weken voor de vergadering de agenda.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) in het voorjaar is op vrijdag 16 april 2021 gehouden, aanvang 20.00 uur.

Gezien de Corona-maatregelen vond deze ledenvergadering online plaats.