Emmalaan 60 in Rotterdam

  Nieuws


Strijd tegen afval Bergse Voorplas

De Bergse Voorplas krijgt vanaf het weekend van 18 juli een soort 'drive-through-afvalstation' in de vorm van een ponton met afvalcontainers. Recreanten op de plas kunnen hier hun afval kwijt. Het ponton is een samenwerking tussen de nieuwe Stichting Bergse Plassen en de gemeente Rotterdam in strijd tegen afval in de Bergse Voor- en Achterplas. Bron: InHillegersberg.

Lees meer

Ledenvergadering vrijdag 11 september

Op vrijdag 11 september is de eerstvolgende ledenvergadering. Aanvang 20 uur in het clubhuis. We plaatsen een tent naast het clubhuis zodat we meer ruimte hebben om bijeen te komen.

Lees meer

Sluis vanaf 1 juli normale zomerdienstregeling

Vanaf 1 juli is de sluis weer op de normale openingstijden voor de zomer geopend.

https://www.rotterdam.nl/locaties/berg-en-broekse-verlaat/

Lees meer

Steigers werkeiland volledig vernieuwd

De oude steigers zijn afgebroken en twee nieuwe steigers met hardhouten palen en kunststof planken zijn geplaatst. Dank aan het team vrijwilligers die dit in hun vrije tijd hebben gerealiseerd.

Lees meer

Betaald parkeren bij de haven?

Er zijn plannen om het betaald parkeren in het Kleiwegkwartier uit te breiden. Binnen het Kleiwegkwartier is een enquete gehouden en een meerderheid van de bewoners is tegen. De gemeenteraad is ondanks deze uitslag van de enquete toch voornemens om betaald parkeren voor de hele wijk in te voeren om de parkeerdruk te verminderen. Dit gaat voor een deel van onze leden direct een financiële impact hebben. Bewoners in de wijk kunnen een vergunning (voor 115 euro per jaar) aanvragen, voor leden buiten de wijk is die mogelijkheid er niet en zij krijgen te maken met parkeerkosten. Het bestuur heeft gemeend dat bezwaar maken tegen dit voorgenomen besluit past in het opkomen voor de belangen van de OWV-leden. Zie hieronder de tekst van het bezwaar die naar de heer De Hoog van de Gebiedscommissie en mevrouw Bokhove van de Gemeenteraad op 22 juni 2020 is verzonden.

Lees meer

Clubhuis mag weer open

Vanaf 15 juni 2020 is er weer een Coronamaatregel versoepeld en mogen sportkantines en de toiletten weer gebruikt worden. De 1,5 meter afstand tussen personen blijft echter van kracht. Op het terras mogen twee personen naast elkaar zitten, maar er moet weer 1,5 meter afstand zijn tussen de volgende persoon.

De kantinecommissie is weer opgestart, de voorraad is weer op peil en zaterdag 20 juni wordt de grote voorjaarsschoonmaak gedaan. Desinfectiemiddelen staan direct links bij de ingang van het clubhuis. Laat het mooie weer maar komen. Het clubhuis is vanaf 21 juni open iedere zondag van 14.00 tot 18.00 uur.

Lees meer

Nieuwe steigers werkeiland

Er is hard gewerkt door een aantal vrijwilligers en binnenkort hebben we twee nieuwe steigers met hardhouten palen en kunststof planken. Dank aan een ieder voor deze extra inzet!

Lees meer

Tijdelijke ledenstop bij OWV

Doordat we de afgelopen periode veel nieuwe inschrijvingen hebben gehad, is de wachtlijst momenteel maximaal gevuld. Daarom is het tot nader order niet meer mogelijk je in te schrijven. We verwachten dat er pas medio 2021 weer een plekje op de wachtlijst beschikbaar zal komen.

Lees meer

Nieuwe nummers voor de ligboxen

Zelfs zonder leesbril is het makkelijk om je nieuwe ligbox te vinden.

Lees meer

Hou je sleutel actief

Door het gebruik van de telefonische toegang neemt het gebruik van de sleutels af. Zeker gezien het clubhuis de afgelopen periode niet gebruikt kon worden, was het logisch dat de sleutels minder gebruikt werden.

Dit is op zich niet erg, maar de sleutels dienen regelmatig geüpdate te worden. Dit gebeurt automatisch als u de sleutel gebruikt bij de ingang. Het lang niet gebruiken van de sleutel kan ertoe leiden dat de software de sleutel uitschakelt. Dit kan vooral bij andere deuren tot problemen leidden. Werkt een sleutel niet meer, laat het dan even weten, vaak kunnen we deze sleutel dan op afstand een update geven waardoor het opnieuw aanbieden bij de hoofdingang tot een automatische update leidt.

Toegang via de telefoon kan aangevraagd worden maar het is niet bekend bij iedereen. Het werkt als volgt... U belt een nummer, de computer ziet aan de hand van het nummer dat u het bent en hangt op (dus geen kosten). De computer opent daarna de hoofdingang voor enkele seconden. Andere sloten dan de hoofdingang kunnen dus niet geopend worden met de telefoon.

Bij het aanvragen van toegang, graag naam en box nummer vermelden.

Het regelmatig gebruiken van de sleutel wordt dus wel aangeraden om te zorgen dat deze actief blijft.

Lees meer

4 extra plekken in de haven

Met het vernieuwen van de steigers zijn er vier extra ligplekken gecreëerd in onze haven. Hierdoor zal de nummering van een aantal boxen wijzigen. Hier een overzicht van de nieuwe situatie.

Lees meer