Emmalaan 60 in Rotterdam

  Nieuws


Voortgang werkbeurten

De werkbeurten voor dit jaar zijn gedaan. In februari gaan we verder met het vervangen van de hoofdsteiger aan de kant van het clubhuis. Het werk heeft twee weken stilgelegen in verband met de verscherpte Corona maatregelen, maar gelukkig konden de beurten doorgeschoven worden en is het aantal werkbeurten dat gepland stond ook gedaan. De palen voor de hoofdsteiger zijn geplaatst, een groot aantal verbindingen tussen de palen zijn gemaakt en veel van het oude hout is gesloopt en afgevoerd. Dank aan ieders inzet hieraan.

In 2021 gaan we beginnen met het opbouwen van de nieuwe steigers.

Samen onderhouden we de haven.

foto's van de werkzaamheden zijn hier te zien

Lees meer

Werkbeurten liggen twee weken stil

De Coronamaatregelen die vanaf 4 november 22.00 uur voor twee weken van toepassing zijn, zorgen ervoor dat we de werkbeurten twee weken moeten opschorten. Dat betekent dat de werkbeurt van 7 november verschoven wordt naar zaterdag 21 november. De werkbeurt van 14 november verschuift naar zaterdag 28 november.

Deze aangepaste planning is gemaakt op basis van de informatie die nu (5 november) bekend is. De OWV-leden die ingeroosterd zijn, ontvangen uiterlijk op de donderdag voor de werkbeurt informatie per mail over de aankomende werkbeurt.

Lees meer

Eerste werkbeurt verloopt voortvarend

Er is hard gewerkt tijdens de eerste werkbeurt op zaterdag 17 oktober. Maar liefst 19 hardhouten palen voor de nieuwe steiger zijn geplaatst. Dank aan de werkploeg van vandaag. Een veelbelovend begin van onze renovatie van de hoofdsteiger aan Clubhuis zijde. Meer informatie en foto's...

Lees meer

Prinses Irenebrug op maandag 26 oktober 2020 gestremd

De Prinses Irenebrug over de Rotte ter hoogte van de Molenlaan is op maandag 26 oktober 2020 van 08:00 uur tot 16:00 uur niet bedienbaar.

De gemeente Rotterdam laat op deze dag onderhoudswerk uitvoeren aan een olietank de brugkelder. Om de overlast tot een minimum te beperken is er voor gekozen om het onderhoud uit te voeren buiten het vaarseizoen. Via gele tekstborden wordt plezier- en andere scheepvaart attent gemaakt op de stremming.

Lees meer

Het hellen is gedaan

Zaterdagochtend 8.00 uur gingen in prachtig ochtendlicht de eerste boten naar het werkeiland. Met een goede ploeg mensen zijn de veertien boten uit het water gehaald en vroeg in de middag stonden deze allemaal op de schragen. Bijzondere dank aan Dick voor zijn voortrekkersrol als hellingmeester. Goede buur Bernard zorgde voor de koffie en stelde zijn plek beschikbaar voor de lunch. De klus is weer geklaard. Zaterdag 10 april gaan de boten te water voor het nieuwe vaarseizoen.

Lees meer

Rotterdams Havenwater

De oud bestuursleden van de OWV hebben als blijk van dank voor hun inzet in het bestuur en als "afscheid" van hun rol in het bestuur een kruik echt Rotterdams Havenwater ontvangen. "Deze drank is bereid van de fijnste rumsoorten, vanille, karamel, citrus en specerijen." De herfst is begonnen, dit zal best smaken.

Lees meer

Sluis naar de Rotte tijdelijk dicht

De sluis Berg- en Broekse Verlaat tussen de Bergse Voorplas en de Rotte is gestremd voor pleziervaart van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 11 december 2020. De gemeente Rotterdam laat in deze periode de sluis droogzetten om de sluisdeuren te vervangen. Om de overlast tot een minimum te beperken is er voor gekozen om het werk uit te voeren buiten het vaarseizoen.

Lees meer

Vele handen maakt licht werk

Wat regen hield niemand tegen om de handen uit de mouwen te steken en het werkeiland gereed te maken voor het hellen op 10 oktober. De buurman zorgde voor koffie, thee en wat lekkers erbij. Het materiaal om te hellen is in gereedheid gebracht en er is heftig gesnoeid om ruimte te creëren zodat de 14 boten naar het eiland kunnen. Meer infomatie over de winterstalling...

Lees meer

RTV Rijnmond over de Bergse Plassen

Bewoners gaan lege flessen te lijf in 'het Ibiza van de Bergse Plassen'

lees meer: https://www.rijnmond.nl/nieuws/199486/Bewoners-gaan-lege-flessen-te-lijf-in-het-Ibiza-van-de-Bergse-Plassen

Lees meer

Kantine Clubhuis voorlopig gesloten

Zoals afgekondigd bij de Coronamaatregelen op 28 september moeten sportkantines de komende drie weken dicht. Dus helaas geen gezellige zondagmiddagen in het clubhuis de komende weken. Voor de werkbeurten heeft dit nog geen gevolgen.

Lees meer

Veel belangstelling voor de winterstalling

Dit jaar is er veel belangstelling voor de winterstalling op het werkeiland van onze vereniging. Het maximum aantal boten dat we dit jaar kunnen stallen is inmiddels bereikt.

Meer informatie https://owv-rotterdam.nl/voor-leden/winterstalling

Lees meer

ALV 2020

Vrijdag 11 september heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden. Door de Coronamaatregelen is de voorjaarsvergadering komen te vervallen en hebben we de najaarsvergadering vervroegd tot één gecombineerde vergadering voor 2020. Aangezien we maar een kleine groep in het clubhuis mochten ontvangen, hebben leden ook via Zoom-video aan de vergadering deelgenomen.

In 2021 hopen we we weer de gebruikelijke twee vergaderingen (voorjaar en najaar) te kunnen organiseren.

Lees meer

U kunt zich nog aanmelden om deel te nemen aan de ALV via Zoom videovergaderen

De ALV van vrijdag 11 september wordt gehouden met een beperkt aantal leden in het Clubhuis en de overige leden kunnen via Zoom deelnemen of iemand machtigen om namens hem of haar te stemmen. Gezien de Coronamaatregelen hebben alleen leden die zich inmiddels vooraf hebben aangemeld toegang tot de ALV van 11 september (we zitten aan de maximum capaciteit nu). Het is belangrijk dat we allemaal de 1,5 meter afstand tussen personen blijven respecteren.

Opgeven voor de ALV via Zoom? ga naar https://owv-rotterdam.nl/voor-leden/alv-vr-11-sept

Lees meer

ALV vrijdag 11 september

Vrijdag 11 september 2020, aanvang 20.00 uur, vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van de Onderlinge Watersport Vereniging (OWV).

Gezien de Corona maatregelen, kunnen we maximaal 30 personen in het clubhuis + de tent ontvangen. De ALV is dit keer ook via Zoom video conferentie bij te wonen.

Aanmelden gaat op volgorde van binnenkomst; bij het bereiken van het maximum van 30 aanmeldingen voor het bijwonen van de ALV in het clubhuis, kunt u zich alleen nog aanmelden voor het bijwonen van de ALV via Zoom video.

Geef zo snel mogelijk, doch uiterlijk 9 september, via het formulier één van de drie opties over uw aanwezigheid/afwezigheid bij de ALV van 11 september aan.

1. aanmelding voor de ALV in het clubhuis/tent van de OWV, Emmalaan 60. Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur.

of

2. aanmelding voor de ALV via Zoom. Inloggen vanaf 19.45 uur, aanvang vergadering 20.00 uur. U ontvangt de link naar de Zoomvergadering uiterlijk donderdag 10 september.

of

3. afmelding voor de ALV en u geeft aan wie de volmacht krijgt om namens u te stemmen tijdens de vergadering.

Lees meer

Pas op, blauwalg in de plas

In de Bergse Plassen is blauwalg gesignaleerd. De waarschuwingsborden zijn op diverse plaatsen neergezet.

Als u in aanraking komt met blauwalgen....

Lees meer

Strijd tegen afval Bergse Voorplas

De Bergse Voorplas krijgt vanaf het weekend van 18 juli een soort 'drive-through-afvalstation' in de vorm van een ponton met afvalcontainers. Recreanten op de plas kunnen hier hun afval kwijt. Het ponton is een samenwerking tussen de nieuwe Stichting Bergse Plassen en de gemeente Rotterdam in strijd tegen afval in de Bergse Voor- en Achterplas. Bron: InHillegersberg.

Lees meer

Ledenvergadering vrijdag 11 september

Op vrijdag 11 september is de eerstvolgende ledenvergadering. Aanvang 20 uur in het clubhuis. We plaatsen een tent naast het clubhuis zodat we meer ruimte hebben om bijeen te komen.

Lees meer

Sluis vanaf 1 juli normale zomerdienstregeling

Vanaf 1 juli is de sluis weer op de normale openingstijden voor de zomer geopend.

https://www.rotterdam.nl/locaties/berg-en-broekse-verlaat/

Lees meer

Steigers werkeiland volledig vernieuwd

De oude steigers zijn afgebroken en twee nieuwe steigers met hardhouten palen en kunststof planken zijn geplaatst. Dank aan het team vrijwilligers die dit in hun vrije tijd hebben gerealiseerd.

Lees meer

Betaald parkeren bij de haven?

Er zijn plannen om het betaald parkeren in het Kleiwegkwartier uit te breiden. Binnen het Kleiwegkwartier is een enquete gehouden en een meerderheid van de bewoners is tegen. De gemeenteraad is ondanks deze uitslag van de enquete toch voornemens om betaald parkeren voor de hele wijk in te voeren om de parkeerdruk te verminderen. Dit gaat voor een deel van onze leden direct een financiële impact hebben. Bewoners in de wijk kunnen een vergunning (voor 115 euro per jaar) aanvragen, voor leden buiten de wijk is die mogelijkheid er niet en zij krijgen te maken met parkeerkosten. Het bestuur heeft gemeend dat bezwaar maken tegen dit voorgenomen besluit past in het opkomen voor de belangen van de OWV-leden. Zie hieronder de tekst van het bezwaar die naar de heer De Hoog van de Gebiedscommissie en mevrouw Bokhove van de Gemeenteraad op 22 juni 2020 is verzonden.

Lees meer

Clubhuis mag weer open

Vanaf 15 juni 2020 is er weer een Coronamaatregel versoepeld en mogen sportkantines en de toiletten weer gebruikt worden. De 1,5 meter afstand tussen personen blijft echter van kracht. Op het terras mogen twee personen naast elkaar zitten, maar er moet weer 1,5 meter afstand zijn tussen de volgende persoon.

De kantinecommissie is weer opgestart, de voorraad is weer op peil en zaterdag 20 juni wordt de grote voorjaarsschoonmaak gedaan. Desinfectiemiddelen staan direct links bij de ingang van het clubhuis. Laat het mooie weer maar komen. Het clubhuis is vanaf 21 juni open iedere zondag van 14.00 tot 18.00 uur.

Lees meer

Nieuwe steigers werkeiland

Er is hard gewerkt door een aantal vrijwilligers en binnenkort hebben we twee nieuwe steigers met hardhouten palen en kunststof planken. Dank aan een ieder voor deze extra inzet!

Lees meer

Tijdelijke ledenstop bij OWV

Doordat we de afgelopen periode veel nieuwe inschrijvingen hebben gehad, is de wachtlijst momenteel maximaal gevuld. Daarom is het tot nader order niet meer mogelijk je in te schrijven. We verwachten dat er pas medio 2021 weer een plekje op de wachtlijst beschikbaar zal komen.

Lees meer

Nieuwe nummers voor de ligboxen

Zelfs zonder leesbril is het makkelijk om je nieuwe ligbox te vinden.

Lees meer

Hou je sleutel actief

Door het gebruik van de telefonische toegang neemt het gebruik van de sleutels af. Zeker gezien het clubhuis de afgelopen periode niet gebruikt kon worden, was het logisch dat de sleutels minder gebruikt werden.

Dit is op zich niet erg, maar de sleutels dienen regelmatig geüpdate te worden. Dit gebeurt automatisch als u de sleutel gebruikt bij de ingang. Het lang niet gebruiken van de sleutel kan ertoe leiden dat de software de sleutel uitschakelt. Dit kan vooral bij andere deuren tot problemen leidden. Werkt een sleutel niet meer, laat het dan even weten, vaak kunnen we deze sleutel dan op afstand een update geven waardoor het opnieuw aanbieden bij de hoofdingang tot een automatische update leidt.

Toegang via de telefoon kan aangevraagd worden maar het is niet bekend bij iedereen. Het werkt als volgt... U belt een nummer, de computer ziet aan de hand van het nummer dat u het bent en hangt op (dus geen kosten). De computer opent daarna de hoofdingang voor enkele seconden. Andere sloten dan de hoofdingang kunnen dus niet geopend worden met de telefoon.

Bij het aanvragen van toegang, graag naam en box nummer vermelden.

Het regelmatig gebruiken van de sleutel wordt dus wel aangeraden om te zorgen dat deze actief blijft.

Lees meer

4 extra plekken in de haven

Met het vernieuwen van de steigers zijn er vier extra ligplekken gecreëerd in onze haven. Hierdoor zal de nummering van een aantal boxen wijzigen. Hier een overzicht van de nieuwe situatie.

Lees meer