Emmalaan 60 in Rotterdam

Activiteiten

Gedurende het jaar organiseren de OWV-leden diverse activiteiten zoals:

mosselavond - klaverjasmiddagen - fondue avond - bezoek aan botenbeurs - wijnproeverij - bierproeverij - pannenkoekenmiddag - basiskennis veilig varen

Wie komen er helpen in het clubhuis?

Op zondagen is het clubhuis open van 14.00-18.00 uur. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig. Wil je een aantal middagen meehelpen deze zomer? Neem contact op met jachthaven@owv-rotterdam.nl

Werkbeurten

Het nieuwe rooster van werkbeurten wordt hier geplaatst zodra bekend.

Nieuwe steigers bij het werkeiland

In juni 2020 zijn de twee steigers bij het werkeiland vernieuwd. Ook hier gebruiken we hardhouten palen met kunststof planken. Hiermee zijn deze steigers ook duurzaam vernieuwd.

Planning onderhoud

Tussen oktober en april 2021 heeft elk lid naar verwachting twee werkbeurten. Er zijn een aantal plekken op de steigers en vingerpieren die vervangen moeten worden.

Het goede nieuws is dat we dit duurzaam doen, waardoor we naar verwachting ook de komende 25 jaar relatief onderhoudsarm vooruit kunnen.

Bestuursleden gezocht

Wie wil zich inzetten als algemeen bestuurslid voor de vereniging? Op dit moment zijn wij op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Meer informatie of vrijblijvend gesprek?

Neem contact op bestuur@owv-rotterdam.nl

ledenVergaderinG vrijdag 11 september 20 uur

In het voorjaar en in het najaar is er een ledenvergadering.

De ledenvergadering van het voorjaar is door de Coronamaatregelen uitgesteld. De najaarsvergadering wordt dit jaar eerder dan gebruikelijk gehouden: vrijdag 11 september om 20.00 uur in het clubhuis.

OWV haven app

Deze app is bedoeld om de OWV leden snel te informeren over actuele zaken die over de haven gaan. Alleen de beheerders van deze whatsapp groep kunnen berichten plaatsen. Eventuele berichten van leden kunnen dus via de beheerders geplaatst worden.

OWV borrelpraat app

Informatie uitwisseling tussen leden over wat er speelt in en rond de haven en dat relevant is voor de OWV leden.

Berichten vanuit het bestuur worden gecommuniceerd via de OWV haven WhatsApp groep.

Nieuwe steigers aan de walkant

In de winter 2019-2020 zijn de steigers aan de walkant vernieuwd en hebben we vier extra boxen gemaakt. De boxen zijn iets kleiner dan voorheen, maar royaal genoeg voor de sloepen. De beschoeiing is vernieuwd én verhoogd en daarmee staan de vingerpieren ook met meer afstand boven het water. Alle palen zijn van hardhout met kunststof planken, waardoor we met deze duurzame vervanging jarenlang vooruit kunnen.

Met elkaar houden we de haven netjes

Klein afval kan in de container van de haven gedaan worden. Groot afval meenemen naar huis of naar het milieupark afvoeren. Geen afval naast de containers plaatsen a.u.b.

Veilig lopen op de steigers

Zowel bij het wegvaren als bij het aanleggen, zorg ervoor dat het loopgedeelte op de steigers vrij is van touwen, lijnen of andere spullen zodat niemand dat hindert of daarover kan struikelen.

Controleer of het hek goed dicht zit

Sluit altijd het toegangshek zodat alleen leden toegang tot het terrein hebben.

Fietsen binnen het hek

Iedereen wordt verzocht om de fietsen binnen het hek te plaatsen en in de fietsenrekken. Op die manier blijven er parkeerplekken beschikbaar voor leden die met de auto komen en raakt onze heg niet beschadigd.

sleutelTip

Door het gebruik van de telefonische toegang neemt het gebruik van de sleutels af. Zeker gezien het clubhuis de afgelopen periode niet gebruikt kon worden, was het logisch dat de sleutels minder gebruikt werden.
Dit is op zich niet erg, maar de sleutels dienen regelmatig geüpdate te worden. Dit gebeurt automatisch als u de sleutel gebruikt bij de ingang. Het lang niet gebruiken van de sleutel kan ertoe leiden dat de software de sleutel uitschakelt. Dit kan vooral bij andere deuren tot problemen leiden. Werkt een sleutel niet meer, laat het dan even weten, vaak kunnen we deze sleutel dan op afstand een update geven waardoor het opnieuw aanbieden bij de hoofdingang tot een automatische update leidt.

Toegang via de telefoon kan aangevraagd worden maar het is niet bekend bij iedereen. Het werkt als volgt... U belt een nummer, de computer ziet aan de hand van het nummer dat u het bent en verbreekt de verbinding (dus geen kosten). De computer opent daarna de hoofdingang voor enkele seconden. Andere sloten dan de hoofdingang kunnen dus niet geopend worden met de telefoon.
Bij het aanvragen van toegang, graag naam en box nummer vermelden.

Gebruik dus af en toe ook de sleutel, zodat deze actief blijft.

De haven

84 ligplekken voor OWV-leden

jachthaven@owv-rotterdam.nl

DE Havenmeester

Ronald Weimar

havenmeester@owv-rotterdam.nl

Bestuur OWV

Het bestuur bestaat uit zeven leden. Vrijdag 11 september 2020 tijdens de Algemene Ledenvergadering worden de nieuwe bestuursleden gekozen.

Het dagelijks bestuur van OWV bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Hans Middag, beoogd voorzitter en waarnemend secretaris

Aart Geurtsen, penningmeester

Harry de Jong, algemeen bestuurslid

Ronald Weimar, havenmeester en bestuurslid

Jan-Hein Tempelman, kandidaat bestuurslid

Bas van der Ven, kandidaat bestuurslid

Vacature algemeen bestuurslid

bestuur@owv-rotterdam.nl