OWV

Emmalaan 60 in Rotterdam

Nieuws


De Rotte Conferentie

Het is zover! Na uitstel geen afstel, de Derde Rotteconferentie gaat door. Het thema is ‘Landschapspark de Rotte’ van oorsprong tot dam. Een landschapspark in en nabij steden, met grote betekenis voor het metropolitane leven, wonen en recreëren, voor integratie, onderwijs en ondernemen, voor water en natuur. Hoe dit te bereiken, met volle aandacht voor evenwicht tussen levendigheid en leefbaarheid? De OWV leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze open discussie.

SAVE THE DATE
3 september 2021
09:30 - 15:30 uur

Reserveer de datum alvast in je agenda. De officiële uitnodiging en het programma volgen op korte termijn. Aanmelden kan al via deze link