OWV

Emmalaan 60 in Rotterdam

Nieuws


Op- en afstapplek voor suppers

OWV-leden die via de haven op de sup-plank willen stappen, kunnen voortaan de sup-steiger gebruiken naast de werksteiger. Er wordt nog een paal geplaatst die het op en afstappen wellicht makkelijker maakt én er komt een zwemtrap voor het geval iemand toch nog in het water valt. Het is de bedoeling dat de suppers deze steiger voortaan gebruiken en niet meer via de steigers van de ligboxen het water betreden. Informeer a.u.b. ook de gezinsleden over deze sup-steiger.