OWV

Emmalaan 60 in Rotterdam

  Nieuws


Nieuws werkzaamheden A16 bij de Rotte

De bouw van de tunnel ‘A16 Rotterdam’ onder het zuidelijk deel van de Rotte vordert gestaag. Het moment waarop ze ‘om-gaan’ komt eraan. Vaarweggebruikers passeren momenteel de tunnel via de noordzijde van de Rotte. In januari 2023 gaan ze de voorbereidingen treffen dat het water van de Rotte over het nieuwe zuidelijke deel van de Rotte wordt geleid. En dan gaan zij het noordelijke deel van de tunnel onder de Rotte bouwen. Naar verwachting duurt dit tot einde 2023.

De werkzaamheden die nodig zijn om te kunnen ‘om-gaan’ maken het vanuit oogpunt van veiligheid voor werknemers én vaarweggebruikers noodzakelijk, dat er in de periode van maandag 9 jan 2023 (07.00 uur) t/m vrijdag 3 feb 2023 (16.00 uur), de Rotte op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur volledig is gestremd voor vaarweggebruikers. Buiten de genoemde tijdstippen, in het weekend en gedurende feestdagen kan wel worden gepasseerd. In de stremming overdag worden grote zware damwanden aangebracht, worden bestaande damwanden onder water afgebrand en vinden baggerwerkzaamheden plaats