OWV

Emmalaan 60 in Rotterdam

Nieuws


Renovatie sluis Zevenhuizer Verlaat

Bericht van het Hoogheemraadschap:

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaat de historische sluis Zevenhuizer Verlaat renoveren. Voordat het zover is, moet eerst worden bepaald welke herstelwerkzaamheden nodig zijn. Dat bepalen we door de sluis te inspecteren. De inspectie van de sluis start op maandag 13 juni en duurt maximaal twee weken. In verband met deze werkzaamheden wordt ook het wandelpad aangrenzend aan de sluis afgesloten. Het wandelpad wordt vanaf donderdag 9 juni tot en met maandag 27 juni afgesloten, in verband met het plaatsen van bouwmateriaal. Met de gegevens van de inspectie wordt een renovatieplan gemaakt. Aan de hand van dit plan weten we precies wat er opgeknapt moet worden, hoelang dat gaat duren en wanneer de renovatie gaat plaatsvinden.

Bereikbaarheid

De sluis wordt vanaf maandag 13 juni tot en met vrijdag 24 juni gestremd voor vaarverkeer. Wandelaars en fietsers kunnen tussen donderdag 9 juni en maandag 27 juni geen gebruik maken van het wandelpad grenzend aan de sluis. Op de foto ziet u een omleidingsroute voor wandelaars en fietsers.

Botenverhuur Van Vliet is bereikbaar via de hoofdingang (naast de jachthaven).

Verbeteren vaarverbinding Rotte-Hollandsche IJssel

Samen met de Provincie Zuid-Holland, Recreatieschap Rottemeren en de gemeente Zuidplas werken we samen aan de verbetering van de vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel door de Hennipsloot en Ringvaart. De gemeente Zuidplas gaat onder andere de bedieningstijden van de bruggen en sluizen verruimen. Het Recreatieschap Rottemeren en de gemeente Zuidplas zorgen samen voor steigers, informatiepanelen en passeerplekken. En wij renoveren en verbeteren de sluis Zevenhuizer Verlaat. We onderzoeken in hoeverre de bediening van de sluis deels kan worden geautomatiseerd. Ook komt er voor vissen een betere verbinding tussen de Hennipsloot en de Rotte, zodat zij veilig heen en weer kunnen zwemmen. Ook gaan we de Hennipsloot baggeren zodat deze goed bevaarbaar blijft.

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit project, dan kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager Guus Frölke. Hij is bereikbaar via 010-45 37 200 of g.frolke@hhsk.nl .