OWV

Emmalaan 60 in Rotterdam

  Nieuws


Resultaten botenkeuring 29 mei

Het was een prachtige dag afgelopen zaterdag om de botenkeuring te doen en bijna alle boten in onze haven zijn inmiddels gekeurd. Die keuring doen we elke twee jaar en bij de nieuwe boten die in de haven komen. Er wordt gecontroleerd op de veiligheid (voor jezelf en voor anderen) en de representativiteit (schoon en heel). Het terras van ons clubhuis op de haven was open en daar hebben velen van genoten. Er werd aansluitend ook volop gevaren op de Bergse Plassen.

Er zijn 15 boten "afgekeurd". In twee situaties moet de brandstof slang vervangen worden en bij 14 boten moet de brandblusser vervangen worden tot een 2 kg brandblusser waarbij de meter in het groen staat en hij niet over de datum is. Van de leden wordt verwacht dat deze gebreken uiterlijk op 12 juni 2021 verholpen zijn.

De boten die nog niet gekeurd zijn, worden op 12 juni gekeurd.

Dank aan de keuringscommissieleden Joost, Joop, Ron en Jon.