OWV

Emmalaan 60 in Rotterdam

  Nieuws


Bericht voor alle ouders

Het is prachtig weer en er wordt volop genoten van het water rond de OWV-haven.

Op basis van een aantal recente gebeurtenissen vraagt het bestuur van de OWV extra aandacht voor de veiligheid van de kinderen.

 1. Het is niet toegestaan om te zwemmen of te suppen in de haven en bij de in- en uitgang van de haven.

 2. Het haventerrein en de haven zijn geen speeltuin en hou er rekening mee dat er geen toezicht is.

 3. Dringend advies is om kinderen onder de 12 jaar alleen onder begeleiding van een ouder iemand op de haven te laten zijn.

 4. Het is niet toegestaan om via de boot van één van de andere leden het water te betreden of weer aan de wal te komen.

Informeer je kinderen over deze en andere havenregels (zie webstie) zodat we met plezier en veilig kunnen genieten van de haven en het water.


Lees meer

Resultaten botenkeuring 29 mei

Het was een prachtige dag afgelopen zaterdag om de botenkeuring te doen en bijna alle boten in onze haven zijn inmiddels gekeurd. Die keuring doen we elke twee jaar en bij de nieuwe boten die in de haven komen. Er wordt gecontroleerd op de veiligheid (voor jezelf en voor anderen) en de representativiteit (schoon en heel). Het terras van ons clubhuis op de haven was de hele dag open en daar hebben velen van genoten. Er werd aansluitend ook volop gevaren op de Bergse Plassen.

Er zijn 15 boten "afgekeurd". In twee situaties moet de brandstof slang vervangen worden en bij 14 boten moet de brandblusser vervangen worden tot een 2 kg brandblusser waarbij de meter in het groen staat en hij niet over de datum is. Van de leden wordt verwacht dat deze gebreken uiterlijk op 12 juni 2021 verholpen zijn.

De boten die nog niet gekeurd zijn, worden op 12 juni gekeurd.

Dank aan de keuringscommissieleden Joost, Joop, Ron en Jon.

Lees meer

Sluis weer bediening volgens "zomerdienstregeling"

De sluis van de Berg- en Broekse Verlaat heeft t/m 31 oktober bediening op de volgende tijden:

ma t/m do: 09.00 - 17.00 uur

vrij en za: 06.00 - 22.00 uur

zon- en feestdagen: 06.00 - 22.00 uur

Lees meer

Vogelverjager op de haven

Als proef is deze week een vlieger in de vorm van een roofvogel geplaatst bij de ingang van de haven. Hopelijk helpt dit om de vogelpoep op de boten en steigers aanzienlijk te verminderen. Als het werkt, willen we op nog twee of drie plekken een vogelverjager plaatsen, zodat alle ligplekken ervan kunnen profiteren.

Lees meer

Verkeersregelaar op de Rotte vanaf 1 juni

Er komt een verkeersregelaar op de Rotte zodat de watersporters toch meer gebruik kunnen maken van de Rotte en naar de Rottemeren kunnen varen.

Zie onderstaand bericht van het projectbureau:

"De Rotte zal vanaf 1 juni aanstaande weer begaanbaar zijn voor alle vaarweggebruikers, maar wel met een tijdelijke vaarstop. In deze mail zal deze vaarstop verder worden toegelicht.

Iets meer dan een week geleden hebben jullie van ons bericht gekregen dat het boren van de palen in de Rotte opnieuw langer zal gaan duren. Het boren van de palen in de Rotte blijft moeizaam gaan en door extra voorwaarden vanuit bevoegd gezag kunnen we geen volle productie draaien. Deze factoren zijn er de reden van dat we de datum van 31 mei a.s. (de eerder gecommuniceerde einddatum) niet gaan halen. We hebben de vaarwegbeheerder, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, hierover inmiddels geïnformeerd. Door deze vertraging komen we steeds verder in het vaarseizoen en daarom zijn we opzoek gegaan naar alternatief voor het volledig stremmen van de Rotte.

Vanaf 1 juni aanstaande zal de stremming opgeheven worden, maar met een tijdelijke vaarstop. Deze aanvullende maatregel is dat er aan weerszijden van het boorplatform een motorboot met een verkeersregelaar ligt. Bij het uitvoeren van de risicovolle werkzaamheden zullen de verkeersregelaars de Rotte tijdelijk (maximaal 15 minuten) dicht zetten. Vergelijk deze vaarstop met het wachten op een sluis. We kunnen niet van te voren plannen wanneer deze risicovolle werkzaamheden uitgevoerd zullen worden en kunnen geen indicatie geven wanneer er 15 minuten gewacht moet worden. Wel kunnen we aangeven dat er circa 3 maal per dag risicovolle werkzaamheden plaats zullen vinden. We denken met deze vaarstop een meer flexibele passage mogelijk te maken.

Naar verwachting duurt het boren van de palen tot week 26, oftewel 30 juni. In juli zullen er twee weken lang damwanden geplaatst worden in de Rotte. In deze twee weken wordt met eenzelfde vaarstop (sluis met motorbootjes) de Rotte op een veilige manier begaanbaar gehouden."

Lees meer

Werkzaamheden bij de Rotte duren langer

Onderstaand bericht van het projectkantoor De Groene Boog laat ons weten dat de Rotte langer gestremd is dan verwacht, maar dat op zaterdagen en zondagen de werkzaamheden stil liggen, zodat de Rotte in de weekeinden bevaarbaar is. Dat betekent tot en met vrijdag 2 juli stremming van de Rotte van maandag t/m vrijdag tussen 07.00-19.00 uur, met een passage moment tussen 09.30-10.30 uur.

Hierbij wil ik u informeren dat het boren van de palen in de Rotte tbv de tunnel ‘A16-Rotterdam’ opnieuw langer gaat duren. Dat komt enerzijds omdat bevoegd gezag ons extra voorwaarden oplegt in de vorm dat wij in de voorjaarsvakantie een hele week bepaalde werkzaamheden niet mochten uitvoeren. Daar boven op zijn er werktijdbeperkingen opgelegd ten aanzien van het boren van de palen in de Rotte. Om de bewoners die in de directe nabijheid wonen niet teveel bloot te stellen aan de bouwhinder van alle werkzaamheden die daar op een beperkt oppervlak moeten worden uitgevoerd, mogen wij de werkzaamheden enkel uitvoeren op maandag tot en met vrijdag en wordt het ons niet toegestaan om op zaterdagen te werken. Aan de andere kant blijft het proces van het boren van de palen in de Rotte moeizaam gaan. Deze factoren zijn er de reden van dat wij de datum van 31 mei a.s. niet gaan halen. Wij hebben de vaarwegbeheerder, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, hierover inmiddels geïnformeerd.

Op dit moment moeten er nog ca 40 van de 180 palen worden geboord. Met de beperking van bevoegd gezag die nu geldt, verwachten wij in wk 26 gereed te kunnen zijn met het boren van de palen. Als bevoegd gezag wel akkoord gaat dat wij weer volle productie kunnen maken, dan verwachten wij eind wk 23 gereed te kunnen zijn met het aanbrengen van de palen. Wij hebben de vaarwegbeheerder aangegeven dat wij een verzoek gaan doen om de stremming, onder dezelfde omstandigheden als nu (stremming Rotte maandag t/m vrijdag tussen 07.00-19.00 uur met een passage moment tussen 09.30-10.30 uur) te verlengen tot eind wk 26.

Wij zijn in gesprek met bevoegd gezag met als doel om de werkzaamheden, binnen de geldende wetgeving, op een zo snel mogelijke manier te kunnen uitvoeren teneinde ook de periode van bouwhinder voor ‘omgevingspartijen’ zo kort mogelijk te houden.

Lees meer

Wie heeft voorrang?

Regelmatig wordt de vraag gesteld: "wie mag er eerst bij de Tivoli brug?". Stroomafwaarts heeft voorrang, dat betekent dus dat boten die van de Voorplas komen voorrang hebben.

Kom je van de Achterplas, kijk dus goed of er geen boot aankomt van de Voorplas. Ben je bijna bij de brug en komt er dan een boot van de Voorplas, dan wacht deze boot tot jij de brug onderdoor bent. Geef elkaar de ruimte.

Het "max 6 km bord" geldt overigens niet alleen voor deze doorgang, maar voor de gehele Voor- en Achterplas.

Lees meer

Terras clubhuis bij mooi weer open

Bij mooi weer is het terras bij het Clubhuis weer open op zondag van 14.00 tot 18.00 uur.

De 1,5 meter afstand blijft nog steeds van kracht. Middelen om de handen te desinfecteren zijn aanwezig in het Clubhuis bij de ingang.

Contactloos betalen met bankpas is nu ook mogelijk in het Clubhuis.

Lees meer

Wat iedereen moet weten over de OWV haven

Reglmatig blijkt dat nog niet iedereen zich houdt aan bepaalde afspraken op de haven. Daarom nu, aan het begin van het vaarseizoen, enkele havenregels op een rijtje:

* let er op dat het hek van de ingang is afgesloten


* bij verlaten Clubhuis: licht uit en deur op slot


* zwemmen en vissen is niet toegestaan in de haven


* hou een vrije doorgang op de steigers zodat niemand
 kan struikelen


* vaar langzaam de haven in en uit


* maximale snelheid op de plassen is 6 km per uur* fietsen binnen het hek plaatsen


* klein afval in de container, groot afval zelf afvoeren* geen ringen op de steigers monteren


* eventuele fenders op de nieuwe steigers: uitsluitend 
 in de kleur zwart en vastgemaakt met zwarte tie wraps


* vingerpieren zelf schoon houden


* handen wassen aan de wastafel in de gang van het 
clubhuis (zeep en handdoek aanwezig), i.v.m.
 hygiëneregels is handen wassen in de keuken niet
 toegestaan


* geen zelfbediening in de keuken en de koelkast van
 het ClubhuisInformeer ook de gezinsleden, het geldt voor iedereen die op de haven komt.


Lees meer

Boot & vlag

Onlangs werd de vraag gesteld wanneer de vlag uit mag aan boord en wanneer deze weer binnengehaald moet worden. De natievlag wordt alleen "gehesen" wanneer u aan boord bent. Als u even een boodschap gaat doen laat u de vlag uiteraard hangen. Gaat u echter weer naar huis dan moet u de vlag binnenhalen. Net zoals ‘s avonds; de vlag mag alleen overdag hangen.

Lees meer

Boten afhellen

De weergoden waren ons goedgezind en dat hielp enorm bij het afhellen van de 14 boten van het werkeiland op zaterdag 10 april. In alle vroegte waren de eerste booteigenaren al voor 8.00 uur op het eiland. Door een goede samenwerking en onder leiding van Dick zijn de 14 boten in twee uur tijd te water gegaan. In de tussentijd zorgden Eugenie en Bernard voor de koffie. Laat het mooie weer nu maar komen!

Lees meer

Enquete Bergse Plassen

Het mooie weer komt eraan en het vaarseizoen is begonnen. Steeds meer recreanten maken gebruik van de Bergse Plassen. Verleden jaar is Stichting Bergse Plassen gestart met het Schoner en Veiliger maken van de Bergse Voor- en Achterplas. In samenwerking met bewoners en ondernemers zijn er diverse acties geweest. Zo was er een drijvend milieupark; de Walk&Clean acties langs de oevers van de plassen; de burendag 'Samen Glas uit de Plas'; extra vuilnisbakken bij de sluis et cetera. De stichting is opgericht door omwonenden en gebruikers van de Bergse Plassen. Voor dit jaar staan er nieuwe acties op de agenda. Hiervoor kan de stichting uw hulp goed gebruiken! Laat uw mening horen over de acties van vorig jaar, maar deel ook uw ideeën. Op de website van de stichting staat een kleine enquête. Wilt u de moeite nemen deze in te vullen? Zie www.bergseplassen.org/enquete/


Lees meer

Agenda ALV vrijdag 16 april 20 uur

Hierbij de agenda van de ALV op vrijdag 16 april 2021. Aanvang 20 uur.

Komend weekend ontvangt elk OWV-lid per mail de agenda met de link naar Zoom, de notulen van september 2020 en de overige informatie.

Let op! Gezien de Corona maatregelen wordt deze ALV via Zoom gehouden en NIET in het Clubhuis.

De agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Voorstellen aspirant-leden
 4. Inkomende - en uitgaande post
 5. Notulen ledenvergadering september 2020
 6. Financieel verslag en verantwoording 2020
 7. Begroting 2021 en de meerjarenbegroting OWV
 8. Verslag kascontrole commissie
 9. Onderhoud haven
 10. Het Clubhuis
 11. Botenkeuring 29 mei 2021
 12. Activiteiten in 2021
 13. Rondvraag
 14. Sluiting ALV

In september 2020 is aangekondigd dat het bestuur de reglementen bekijkt en dat het privacyreglement en video-protocol onderdeel gaan uitmaken van de reglementen. Het plan was om dit te agenderen voor de ALV van april 2021, maar we zetten dit liever op de agenda zodra wij weer bijeen mogen komen voor een ALV in het Clubhuis.

Lees meer

29 mei botenkeuring

Op zaterdag 29 mei vindt de keuring van alle boten in de OWV haven plaats.

Meer informatie....

Lees meer

De Rotte tot 31 mei gestremd

De Rotte is nog tot 31 mei gestremd op doordeweekse dagen tussen 07.00 en 19.00 uur vanwege de werkzaamheden aan de A16 Rotterdam. Door een aantal onvoorziene omstandigheden duren de werkzaamheden voor de Rottemerentunnel op deze locatie langer dan verwacht. Vanwege de start van het vaarseizoen heeft de OWV deze informatie van het projectteam A16 Rotterdam ontvangen.

Wanneer er niet wordt gewerkt, na 19.00 uur en in het weekend, is de Rotte gewoon toegankelijk.

Op de onderstaande data vinden er geen werkzaamheden op de Rotte plaats. De Rotte is ook op deze dagen wel begaanbaar.
• Goede vrijdag 2/4: géén werkzaamheden op de Rotte.
• 2de Paasdag 5/4: géén werkzaamheden op de Rotte.
• Koningsdag 27/4: géén werkzaamheden op de Rotte.
• Hemelvaartsdag 13/5: géén werkzaamheden op de Rotte.
• Dag na Hemelvaartsdag 14/5: géén werkzaamheden op de Rotte.
• 2de Pinksterdag 24/5: géén werkzaamheden op de Rotte

Kijk uit! Op de volgende dagen wordt er wel gewerkt en is de Rotte niet begaanbaar.
• Bevrijdingsdag 5/5: wél werkzaamheden op de Rotte.

Lees meer

Damwand geplaatst bij het werkeiland

Op zaterdag 27 maart is de damwand geplaatst aan de steiger bij het werkeiland. Hiermee voorkomen we dat er een zandophoping ontstaat tussen de twee steigers. Het plaatsen van de damwand scheelt kosten om iemand in te huren om het zand weg te spuiten voordat we de boten ophellen of afhellen. In 2020 zijn er twee nieuwe steigers geplaatst, nu met de damwand kunnen we weer jaren vooruit.

Lees meer

Uiterlijk zondag 28 maart boten in eigen box

De boten kunnen terug naar hun "eigen box" en een ieder wordt verzocht om dit de komende week of het volgend weekend even te doen. Winterzeilen eraf en een beetje schoonmaken wellicht en dan ziet de haven er weer mooi uit. Van de boten die op dit moment in de haven liggen, wordt verwacht dat elke boot uiterlijk zondag 28 maart op zijn eigen plek ligt. Op die manier kunnen de boten die nu nog niet in de haven liggen ook op korte termijn naar hun ligplek.

Lees meer

Onderhoud talud

Vandaag is er zand geleverd om aan de taludzijde de tegels wat op te hogen. De vernieuwing van het talud heeft tot gevolg dat het zand nog wat moet inklinken. Dat betekent ook dat we nu na één jaar de tegels wat moeten ophogen op bepaalde plekken. Mooie klus voor een werkbeurt.

Lees meer

Van wie zijn deze surfplanken?

Er liggen twee surfplanken achter de groene portolo. De eigenaren van surfplank 8 en surfplank 9 worden verzocht zich te melden bij het bestuur.

bestuur@owv-rotterdam.nl

Lees meer

Oude fietsen verwijderen aub

Al lange tijd staan er drie fietsen met lege banden te verroesten op de haven. Graag houden we de haven netjes en de eigenaren van de fietsen worden verzocht de fiets te verwijderen. In de maand april maken we de haven klaar voor het vaarseizoen. Als de fietsen eind april er nog steeds staan, dan worden deze afgevoerd naar het milieupark.

Lees meer

zaterdag 10 april, afhellen boten van het werkeiland

Zaterdag 10 april worden de boten van het werkeiland gehaald. Om 8.15 uur koffie op het werkeiland en om 8.30 uur beginnen we met het afhellen. Het afhellen doen we met elkaar, dus iedereen met een boot op het eiland helpt mee om alle boten van het werkeiland te krijgen. Afhellen gaat sneller dan ophellen, dus we verwachten voor de lunch klaar te zijn met het afhellen.

Lees meer

ALV vrijdag 16 april 20 uur online

De Algemene Ledenvergadering (ALV) in het voorjaar is op vrijdag 16 april aanvang 20.00 uur. Gezien de Corona-maatregelen houden we deze ledenvergadering online. De agenda wordt begin april naar de leden gemaild.

Lees meer

Nieuwe steigers

De hoofdsteiger is vervangen door kunststof planken gedragen door hardhouten palen en balken. Elke ligbox wordt voorzien van enkele aanlegringen. Aanbevolen wordt om een paar vaste lijnen te gebruiken om gemakkelijk uit de box te gaan en weer aan te meren. Kijk bij een aantal boten om te bepalen hoe je een handig aanlegsysteem voor jouw boot kunt maken.

De nummers van de ligplaatsen worden op het kunststof geschroefd, de aanlegringen op het hardhout. Dit gebeurt onder leiding van de havenmeester.

Het is niet toegestaan dat leden aanlegringen of beschermingsmaterialen op de steigers monteren. Stootwillen (kleur zwart) mogen aan de steiger vastgemaakt worden door middel van een touw of tiewrap.

Lees meer

Vanaf 1 april de winterzeilen weg

In het voorjaar willen we de haven weer netjes hebben voordat het vaarseizoen gaat beginnen. Van een ieder wordt verwacht dat zijn of haar boot die in de haven ligt vanaf 1 april "vaarklaar" is en dat de winterzeilen zijn verwijderd. Dan ligt de haven er weer mooi bij.

Lees meer

Werkbeurten gaan weer van start

De sneeuw en het ijs verdwijnt in rap tempo komende week. Een week later dan gepland gaan we weer beginnen met het onderhoud aan de hoofdsteiger aan Clubhuis zijde. Leden die zijn ingedeeld ontvangen in de week van de werkbeurt nog een herinnering. Hierin staat ook informatie over de extra Corona-maatregelen die genomen worden. Denk aan uw eigen veiligheid en die van anderen, volg de instructies van de havenmeester op en gebruik stevige (werk)schoenen en werk-handschoenen. Samen onderhouden we de haven

Lees meer

Controleer je boot

Na de strenge vorst gaat nu de dooi inzetten. Controleer s.v.p. de boot op o.a. de afsluiters, want deze kunnen namelijk kapot vriezen.

Lees meer

Sneeuw op de haven

Een witte wereld, ook op de haven. Het winterweer gaat ook aan uw boot niet voorbij. Vergeet deze niet en controleer met enige regelmaat of deze nog goed vastligt en of er geen problemen zijn met sneeuw, vocht en vorst.

Lees meer

Vanaf heden betaald parkeren in het Kleiwegkwartier

Let op dat het vanaf maandag 1 februari 9 uur betaald parkeren is in het Kleiwegkwartier. Maandag tot en met zaterdag van 09.00 - 23.00 uur. Zondag gratis.

Op de foto is te zien waar de parkeerautomaten staan. Het is parkeerzone 800.

Vergunninghouders met een parkeervergunning voor parkeersector 80 hebben de parkeerautomaten niet nodig. Hun kenteken is gekoppeld aan de parkeervergunning. Controle vindt plaats via de scanauto's die op de kentekens controleren of er betaald is.

Lees meer

Voorkom schade

De afgelopen periode hebben twee leden als vrijwilliger alle electriciteitskasten in orde gemaakt, zodat elke boot gebruik kan maken van de stroomvoorziening. De blauwe klep sluit het stopcontact af tegen water. In korte tijd zijn er twee contactdozen beschadigd doordat de stekker eruitgetrokken is zonder dat de klep omhoog gedaan is. Kijk a.u.b. even goed de volgende keer hoe de constructie in elkaar zit. Gebruik twee handen: één om de klep omhoog te doen en één om de stekker eruit te trekken. Bij een kappotte klep moet het geheel vervangen worden en dat betekent een kostenpost van € 75,00 en frustratie bij de mensen die voor het onderhoud van de electriciteit zorgen. samen onderhouden we de haven

Lees meer

Boot touw kopen, zo kies je de juiste lijn


Boot touw, ofwel bootlijn of scheepslijn, is een onmisbaar onderdeel van de tuigage. Het kan best lastig zijn om te bepalen welke materialen en constructies van touwwerk je nodig hebt. Elke toepassing stelt zijn eigen specifieke eisen aan de slijtvastheid, rek, flexibiliteit, trekkracht en weerbestendigheid van de lijn. Het is dus belangrijk dat je een boot touw aanschaft dat bij jouw gebruik past. Kok Watersport geeft enige achtergrondinformatie en tips waarmee de keuze eenvoudiger wordt.

lees meer....

Lees meer

Mogelijkheid voor parkeervergunning Kleiwegkwartier voor OWV-leden

Al eerder in de OWV-Nieuwsbrief is aangekondigd dat vanaf 1 februari 2021 het betaald parkeren is in het Kleiwegkwartier en dus ook op en nabij de Emmalaan. Inmiddels hebben we aanvullende informatie speciaal voor leden van onze havenvereniging. Op 30 december hebben de OWV leden dit bericht ook per mail ontvangen.

Lees meer

Sluisdeuren zijn vervangen

De sluisdeuren zijn vervangen. Eén van onze OWV-leden heeft foto's van de werkzaamheden gemaakt. Via deze link zijn de foto's te bekijken.

Lees meer

Online cursus vaarbewijs

Het klein vaarbewijs is voor de meeste vaartuigen in onze haven niet verplicht. Toch is het handig om kennis te hebben over de regels op het water, de verkeersborden, verlichting bij bruggen, electriciteit aan boord, navigatie, veiligheid, manoevreren, etc.

Een serie filmpjes op Youtube behandelen alle onderwerpen die ook bij het klein vaarbewijs vereist zijn en voor de liefhebbers zijn er ook online oefen examenvragen.

Op de OWV website bij "varen" staat de link naar de filmpjes. klik hier

Lees meer

Boot Holland 2021 gaat niet door

Het is inmiddels een goede traditie dat een aantal OWV-leden jaarlijks met elkaar afspreken om naar de eerste botenbeurs in het nieuwe jaar te gaan: Boot Holland in Leeuwarden. Helaas heeft de organisatie de botenbeurs voor 2021 moeten annuleren gezien de onzekerheid rondom de maatregelen rondom COVID-19.

Geen Boot Holland 2021.

Boot Holland 2022 is van 9 t/m 13 maart.

Lees meer

Voortgang werkbeurten

De werkbeurten voor dit jaar zijn gedaan. In februari gaan we verder met het vervangen van de hoofdsteiger aan de kant van het clubhuis. Het werk heeft twee weken stilgelegen in verband met de verscherpte Corona maatregelen, maar gelukkig konden de beurten doorgeschoven worden en is het aantal werkbeurten dat gepland stond ook gedaan. De palen voor de hoofdsteiger zijn geplaatst, een groot aantal verbindingen tussen de palen zijn gemaakt en veel van het oude hout is gesloopt en afgevoerd. Dank aan ieders inzet hieraan.

In 2021 gaan we beginnen met het opbouwen van de nieuwe steigers.

Samen onderhouden we de haven.

foto's van de werkzaamheden zijn hier te zien

Lees meer

Werkbeurten liggen twee weken stil

De Coronamaatregelen die vanaf 4 november 22.00 uur voor twee weken van toepassing zijn, zorgen ervoor dat we de werkbeurten twee weken moeten opschorten. Dat betekent dat de werkbeurt van 7 november verschoven wordt naar zaterdag 21 november. De werkbeurt van 14 november verschuift naar zaterdag 28 november.

Deze aangepaste planning is gemaakt op basis van de informatie die nu (5 november) bekend is. De OWV-leden die ingeroosterd zijn, ontvangen uiterlijk op de donderdag voor de werkbeurt informatie per mail over de aankomende werkbeurt.

Lees meer

Eerste werkbeurt verloopt voortvarend

Er is hard gewerkt tijdens de eerste werkbeurt op zaterdag 17 oktober. Maar liefst 19 hardhouten palen voor de nieuwe steiger zijn geplaatst. Dank aan de werkploeg van vandaag. Een veelbelovend begin van onze renovatie van de hoofdsteiger aan Clubhuis zijde. Meer informatie en foto's...

Lees meer

Prinses Irenebrug op maandag 26 oktober 2020 gestremd

De Prinses Irenebrug over de Rotte ter hoogte van de Molenlaan is op maandag 26 oktober 2020 van 08:00 uur tot 16:00 uur niet bedienbaar.

De gemeente Rotterdam laat op deze dag onderhoudswerk uitvoeren aan een olietank de brugkelder. Om de overlast tot een minimum te beperken is er voor gekozen om het onderhoud uit te voeren buiten het vaarseizoen. Via gele tekstborden wordt plezier- en andere scheepvaart attent gemaakt op de stremming.

Lees meer

Het hellen is gedaan

Zaterdagochtend 8.00 uur gingen in prachtig ochtendlicht de eerste boten naar het werkeiland. Met een goede ploeg mensen zijn de veertien boten uit het water gehaald en vroeg in de middag stonden deze allemaal op de schragen. Bijzondere dank aan Dick voor zijn voortrekkersrol als hellingmeester. Goede buur Bernard zorgde voor de koffie en stelde zijn plek beschikbaar voor de lunch. De klus is weer geklaard. Zaterdag 10 april gaan de boten te water voor het nieuwe vaarseizoen.

Lees meer

Rotterdams Havenwater

De oud bestuursleden van de OWV hebben als blijk van dank voor hun inzet in het bestuur en als "afscheid" van hun rol in het bestuur een kruik echt Rotterdams Havenwater ontvangen. "Deze drank is bereid van de fijnste rumsoorten, vanille, karamel, citrus en specerijen." De herfst is begonnen, dit zal best smaken.

Lees meer

Sluis naar de Rotte tijdelijk dicht

De sluis Berg- en Broekse Verlaat tussen de Bergse Voorplas en de Rotte is gestremd voor pleziervaart van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 11 december 2020. De gemeente Rotterdam laat in deze periode de sluis droogzetten om de sluisdeuren te vervangen. Om de overlast tot een minimum te beperken is er voor gekozen om het werk uit te voeren buiten het vaarseizoen.

Lees meer

Vele handen maakt licht werk

Wat regen hield niemand tegen om de handen uit de mouwen te steken en het werkeiland gereed te maken voor het hellen op 10 oktober. De buurman zorgde voor koffie, thee en wat lekkers erbij. Het materiaal om te hellen is in gereedheid gebracht en er is heftig gesnoeid om ruimte te creëren zodat de 14 boten naar het eiland kunnen. Meer infomatie over de winterstalling...

Lees meer

RTV Rijnmond over de Bergse Plassen

Bewoners gaan lege flessen te lijf in 'het Ibiza van de Bergse Plassen'

lees meer: https://www.rijnmond.nl/nieuws/199486/Bewoners-gaan-lege-flessen-te-lijf-in-het-Ibiza-van-de-Bergse-Plassen

Lees meer

Kantine Clubhuis voorlopig gesloten

Zoals afgekondigd bij de Coronamaatregelen op 28 september moeten sportkantines de komende drie weken dicht. Dus helaas geen gezellige zondagmiddagen in het clubhuis de komende weken. Voor de werkbeurten heeft dit nog geen gevolgen.

Lees meer

Veel belangstelling voor de winterstalling

Dit jaar is er veel belangstelling voor de winterstalling op het werkeiland van onze vereniging. Het maximum aantal boten dat we dit jaar kunnen stallen is inmiddels bereikt.

Meer informatie https://owv-rotterdam.nl/voor-leden/winterstalling

Lees meer

ALV 2020

Vrijdag 11 september heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden. Door de Coronamaatregelen is de voorjaarsvergadering komen te vervallen en hebben we de najaarsvergadering vervroegd tot één gecombineerde vergadering voor 2020. Aangezien we maar een kleine groep in het clubhuis mochten ontvangen, hebben leden ook via Zoom-video aan de vergadering deelgenomen.

In 2021 hopen we we weer de gebruikelijke twee vergaderingen (voorjaar en najaar) te kunnen organiseren.

Lees meer

U kunt zich nog aanmelden om deel te nemen aan de ALV via Zoom videovergaderen

De ALV van vrijdag 11 september wordt gehouden met een beperkt aantal leden in het Clubhuis en de overige leden kunnen via Zoom deelnemen of iemand machtigen om namens hem of haar te stemmen. Gezien de Coronamaatregelen hebben alleen leden die zich inmiddels vooraf hebben aangemeld toegang tot de ALV van 11 september (we zitten aan de maximum capaciteit nu). Het is belangrijk dat we allemaal de 1,5 meter afstand tussen personen blijven respecteren.

Opgeven voor de ALV via Zoom? ga naar https://owv-rotterdam.nl/voor-leden/alv-vr-11-sept

Lees meer

ALV vrijdag 11 september

Vrijdag 11 september 2020, aanvang 20.00 uur, vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van de Onderlinge Watersport Vereniging (OWV).

Gezien de Corona maatregelen, kunnen we maximaal 30 personen in het clubhuis + de tent ontvangen. De ALV is dit keer ook via Zoom video conferentie bij te wonen.

Aanmelden gaat op volgorde van binnenkomst; bij het bereiken van het maximum van 30 aanmeldingen voor het bijwonen van de ALV in het clubhuis, kunt u zich alleen nog aanmelden voor het bijwonen van de ALV via Zoom video.

Geef zo snel mogelijk, doch uiterlijk 9 september, via het formulier één van de drie opties over uw aanwezigheid/afwezigheid bij de ALV van 11 september aan.

1. aanmelding voor de ALV in het clubhuis/tent van de OWV, Emmalaan 60. Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur.

of

2. aanmelding voor de ALV via Zoom. Inloggen vanaf 19.45 uur, aanvang vergadering 20.00 uur. U ontvangt de link naar de Zoomvergadering uiterlijk donderdag 10 september.

of

3. afmelding voor de ALV en u geeft aan wie de volmacht krijgt om namens u te stemmen tijdens de vergadering.

Lees meer

Pas op, blauwalg in de plas

In de Bergse Plassen is blauwalg gesignaleerd. De waarschuwingsborden zijn op diverse plaatsen neergezet.

Als u in aanraking komt met blauwalgen....

Lees meer

Strijd tegen afval Bergse Voorplas

De Bergse Voorplas krijgt vanaf het weekend van 18 juli een soort 'drive-through-afvalstation' in de vorm van een ponton met afvalcontainers. Recreanten op de plas kunnen hier hun afval kwijt. Het ponton is een samenwerking tussen de nieuwe Stichting Bergse Plassen en de gemeente Rotterdam in strijd tegen afval in de Bergse Voor- en Achterplas. Bron: InHillegersberg.

Lees meer