Emmalaan 60 in Rotterdam

Algemene Ledenvergadering


vrijdag 11 september 2020


20.00 uur


Vrijdag 11 september 2020 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Onderlinge Watersport Vereniging (OWV) plaatsgevonden. Door de Coronamaatregelen is de voorjaarsvergadering komen te vervallen en hebben we de najaarsvergadering vervroegd tot één gecombineerde vergadering voor 2020. Aangezien we maar een kleine groep in het clubhuis mochten ontvangen, hebben leden ook via Zoom video aan de vergadering deelgenomen.

In 2021 hopen we weer de gebruikelijke twee vergaderingen (voorjaar en najaar) te kunnen organiseren.

De agenda voor de ALV van vrijdag 11 september 2020 kunt u hieronder downloaden: