Samen onderhouden we de haven

Elk OWV-lid draagt actief bij aan het draaiend houden van onze vereniging. De twee verplichte werkbeurten zijn gericht op het onderhoud aan de haven en we doen dat op zaterdagen vanaf de derde week van oktober tot eind april, zodat we voor 1 mei klaar zijn voor het nieuwe vaarseizoen. Gezien de hoeveelheid werk wordt ieder lid ingedeeld voor twee werkbeurten (werkbeurten zijn niet af te kopen).
Voor het Clubhuis heeft ieder lid een derde werkbeurt in de vorm het draaien van een bardienst op een zondagmiddag (van 14.00-17.30 uur) gecombineerd met de schoonmaak (ca. 30-45 minuten) van het Clubhuis. 

Als Onderlinge Watersport Vereniging doen we het onderhoud van de haven met elkaar. Door meer samen te doen, leren we elkaar beter kennen, houden we de tarieven laag en wordt het echt "onze haven".

In 2020/2021 zijn de gehele hoofdpier en drie vingerpieren aan de kant van het clubhuis vervangen vanaf de plek waar de kunststof planken ophouden en het nog hout is. In 2021/2022 worden de overige vingerpieren aan de kant van het clubhuis én het terras van het clubhuis vervangen. Dat betekent dat we in het voorjaar 2022 meer dan de helft van de haven duurzaam hebben vernieuwd met hardhouten palen en kunstof planken.

Tot 2023 zijn er jaarlijks werkzaamheden met het vervangen van de steigers en vingerpieren en dat is aleen flink deel van ons budget. In 2021 is onderhoud aan de Westlander noodzakelijk en hebben we een damwand geplaatst op hetwerkeiland.

Voor 2022 wordt gepland om onderhoud aan de elektriciteitsvoorziening te gaan doen. Dat betekent vervanging van elektra-kastjes en de aanleg voor elektrische oplaadpunten voor elektrische boten. In 2023 wordt het tijd voor onderhoud aan de hellingwagen en er wordt gekeken of een kleinere wagen voor de kleine sloepen met eventueel een extra rail zinvol is.
De hoofdsteiger aan de kant van het clubhuis is vervangen door kunststof planken gedragen door hardhouten palen en balken. Elke ligbox wordt voorzien van enkele aanlegringen. Alle hoofdsteigers en bijna alle vingerpieren zijn vervangen met hardhout en kunststof. evenals de werksteiger. De laatste vingerpieren worden aan het eind van het seizoen 2024 vervangen.
Het verenigingsgebouw en de tuin zijn nu gepland voor 2024 of later.

De jaarplanning van de werkbeurten staat op deze pagina onder deze tekst en de leden hebben via de email een bericht ontvangen op welke data zij zijn ingedeeld. Een werkbeurt verzetten is incidenteel mogelijk, maar hou er rekening mee dat dit extra werk is voor onze havenmeester Ronald.

Neem voor vragen over de werkbeurten contact op met de havenmeester (bellen tussen 19.00 en 20.00 uur): 06-54632401

Voor ieders veiligheid is het verplicht om werkschoenen of werklaarzen met veiligheidsneus te dragen tijdens de werkbeurten. Werkhandschoenen en veiligheidshelmen zijn op de haven aanwezig. Volg de aanwijzingen van de havenmeester op en let op de veiligheid van jezelf en de veiligheid van anderen.