OWV

Emmalaan 60 in Rotterdam

lid worden

Hieronder alle informatie over het lid worden van onze vereniging.

Lid worden van de vereniging

Let op! Momenteel zijn alle ligplaatsen bezet. De wachttijd voor een werkend lid met een ligplaats is langer dan gebruikelijk. Op dit moment staan er meer dan 20 belangstellenden op de wachtlijst. De kans is klein dat er het komend jaar meerdere plaatsen vrijkomen voor een werkend lid met ligplaats. Door een aanvraag lidmaatschap maakt u wel de meeste kans op een ligplaats in de toekomst.

Ongeacht of er onmiddellijk plaats is, u bent van harte welkom als lid. We leggen de nadruk op lid worden. U huurt bij ons geen ligplaats, maar wordt deel van de groep mensen die het leuk vindt om zo'n uniek haventje op de rand van stad en plas in stand te houden. Er wordt daarom van u een actieve bijdrage gevraagd. Verplicht in de vorm van werkbeurten (op zaterdagen) gericht op het onderhoud van de haven (en die kunnen NIET worden afgekocht, klik op link voor meer informatie) en een bardienst op een zondagmiddag en uiteraard vrijwillig in de vorm van een extra bijdrage aan een evenement, clubhuis, website, commissie of bestuur. Ook wanneer u nog geen boot heeft, kunt u lid worden van de vereniging.

Gaat u een boot kopen, hou dan rekening met de afmetingen. De gemeente Rotterdam heeft bepaald dat op de Bergse Plassen schepen tot maximaal 10 meter mogen varen. Om op de plas te komen, moet u door een sluis waar 3 meter breed in past. De sluisdrempel ligt op 90 cm diepte en de Tivolibrug (de duiker onder de Straatweg die de voor- en achterplas verbindt) is 200 cm hoog bij gemiddelde waterstand. De maximumsnelheid is 6 km per uur.


Tarieven 2023 (tarieven worden jaarlijks vastgesteld in de ALV)
De OWV hanteert de volgende tarieven, alle tarieven zijn inclusief BTW* of BTW-vrijgesteld**:

Werkend lid (gewoon lid met ligplaats):

Inschrijfgeld: € 25,00** eenmalig
Entreegeld: € 400,00** eenmalig
Contributie: € 110,00** per jaar (2023)
Vaste ligplaats “klein” € 254,10* per jaar (2023)
Vaste ligplaats “groot” € 381,15* per jaar (2023)

Vier ligboxen zijn ingericht voor E-boten en hebben een eigen afsluitbaar oplaadpunt met verbruiksmeter. Hiervoor betaalt de eigenaar van de E-boot € 50,00 vastrecht per jaar + op nacalculatie het kWh verbruik.

Tijdelijke ligplaats: € 0,77* per meter per dag (met een minimum van 5 meter voor max. 3 maanden)
Let op! Tijdelijke ligplaatsen zijn in verband met de wachtlijst niet beschikbaar.

Walstroom en drinkwater: inclusief

Ondersteunend lid (zonder ligplaats):
Contributie: € 55,00** per jaar

Donateurschap:
Vanaf € 55,00** per jaar

Niet-leden:
Passantentarief: € 1,05* per meter per dag (met een minimum van € 5,00 per dag)
Het passantentarief geldt ook voor gasten op het eiland.

Hellen op het eiland:
Winterberging ledentarief: € 100,00* (oktober-april)
Winterberging niet-ledentarief: € 125,00*
Knippen/scheren is alleen voor werkende leden met ligplaats OWV: € 90,00* (max 2 weken)
Winterstallen volgbootje bij/op werksteiger: € 25,00*

Diversen:
Boete gemiste werkbeurt: € 150,00** (en die werkbeurt moet nog steeds gedaan worden)
Leegpompen boot: € 45,00*
Borg Salto sleutel toegangshek: € 25,00**

Voorwaarden aanvraag lidmaatschap

Door een lidmaatschap aan te vragen bij de Onderlinge Watersport Vereniging verklaart u zich akkoord met het volgende:

U hebt de intentie om lid te worden van de vereniging en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen. De statuten en het havenreglement krijgt u van het bestuur. In het bijzonder verwijzen wij naar de plicht om als werkend lid enkele malen per jaar een werkbeurt te doen. U belooft zich als lid in te zetten voor een goede sfeer op de haven. Voor nieuwe leden geldt een proefperiode van twee jaar.

Tegelijk met uw aanvraag lidmaatschap betaalt u de inschrijfkosten van € 25,00, door overmaking op bankrekeningnummer NL07 INGB 0002 2104 27 t.n.v. Onderlinge Watersport Vereniging. Na ontvangst van uw inschrijfformulier én betaling wordt de acceptatieprocedure gestart.

De toelatingscommissie nodigt u vervolgens uit voor een kennismakingsgesprek. De toelatingscommissie adviseert vervolgens het bestuur over toelating van nieuwe leden. Het bestuur beslist over uw toelating. Daarbij wordt het advies van de toelatingscommissie zwaar meegewogen alsmede de eventuele bezwaren van andere leden. Het bestuur stelt u zo spoedig mogelijk in kennis van zijn beslissing. De leden van de vereniging kunnen een ligplaats toegewezen krijgen als deze beschikbaar komt. Door een aanvraag lidmaatschap maakt u de meeste kans op een ligplaats in de toekomst.

Na acceptatie van uw aanvraag voor lidmaatschap wordt u € 400,00 entreekosten in rekening gebracht, alsmede de contributie en de kosten voor de toegewezen ligplaats voor de rest van het lopende kalenderjaar (na rato). Bij eventuele afwijzing bestaat geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Indien er geen vrije box beschikbaar is, wordt u op de wachtlijst geplaatst. Uw boot mag - indien er plaats is en uitsluitend in overleg - tegen daggeldtarief in de haven liggen. Het daggeld bedraagt € 0,77 per per hele meter bootlengte per dag, met een minimum van 5 meter per dag.

Indien u nog geen boot heeft, kunt u eveneens op de wachtlijst worden geplaatst. Er wordt echter geen lege box voor u gereserveerd. Kandidaten mét boot hebben voorrang bij de toewijzing van een box.

Voordat u uw ligplaats kunt innemen, moet uw boot minimaal WA verzekerd en gekeurd zijn. Die keuring wordt uitgevoerd door onze eigen keuringscommissie. Daarbij wordt gelet op uiterlijke staat en veiligheid. Belangrijk daarbij is ouderdom van eventuele gasslangen en de aanwezigheid van een 2kg poederblusser.

 

AANVRAAG LIDMAATSCHAP OWV

  1. Download via bovenstaande link het aanvraagformulier (pdf)

  2. Vul de gevraagde gegevens in

  3. Mail het ingevulde aanvraagformulier naar: jachthaven@owv-rotterdam.nl