Botenkeuring

Iedere 2 jaar (de oneven jaren) worden alle vaartuigen gekeurd door de keuringscommissie. De keuringscommissie bestaat uit vier OWV-leden die op een zaterdag alle vaartuigen keuren. De eventuele herkeuringen worden twee weken later ingepland. Nieuwe boten worden in het jaar dat ze in de haven komen gekeurd.

Alleen op de keuringsdagen is de (her)keuring kosteloos. Voor een keuring op andere dagen wordt € 35,00 in rekening gebracht.

Het doel is om ervoor te zorgen dat de boten in goede staat zijn en geen (gevaarlijke) gebreken hebben. Ook wordt gekeken of de boot verzekerd is en of er een goede brandblusser aanwezig is.

Op de dag van keuring is het noodzakelijk dat:

 • Het digitale formulier volledig is ingevuld (leden krijgen hiervoor een uitnodiging)

 • De boot een duidelijk leesbare eigen naam heeft 

 • Het bestuur weet wat de exacte maten van uw vaartuig zijn

 • De uiterlijke staat van het vaartuig in orde is, dat betekent representatief: schoon en zonder achterstallig onderhoud

 • Voldoende landvasten en stootwillen aanwezig zijn

 • De eventuele aanwezige motor goed functioneert en zonder problemen start

 • De elektra geen gebreken heeft

 • De gasinstallatie in orde en veilig is (zie specifiek eisen bij gasinstallatie).

Daarnaast dienen de volgende zaken vooraf aanwezig te zijn.

 • Een kopie een recent polisblad (niet ouder dan één jaar of een ouder polisblad plus recent betaalbewijs) D kopie of (digitale) foto tonen op de dag van de keuring.

 • Een brandblusser met de capaciteit van 2kg is een vereiste (max 10 jaar oud; met manometer 'in het groen').

Voor een gemiddelde sloep betekent het dat u met een emmer sop, een polis en een verse brandblusser probleemloos door de keuring komt.

Boten die worden afgekeurd moeten herkeurd worden. Het bestuur beslist verder over de voorwaarden waaronder de boot mag blijven.

Extra eisen aanwezige gasinstallatie:

 • Gasslangen die aan de buitenlucht worden blootgesteld max. 2 jaar oud (2018 en ouder wordt afgekeurd), voor de overige gasslangen is dat 4 jaar

 • Gasbun met ontluchting

 • Leiding / slang van max 1 meter

 • Bevestiging leiding voldoet

 • Staat schotdoorvoeren in orde

 • Thermische beveiliging op kooktoestel

 • Thermische beveiliging op koelkast

 • Thermische beveiliging op kachel

 • Drukregelaar is niet ouder dan 10 jaar

 • De gasslangen zijn losgekoppeld voorafgaand aan de keuring.