OWV

Emmalaan 60 in Rotterdam

Algemene Ledenvergadering


De OWV houdt twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering in het clubhuis.

Aanvang 20.00 uur. De agenda wordt per mail naar de leden verzonden.


De algemene ledenvergadering wordt tweemaal per jaar gehouden.

De voorjaarsvergadering (ALV) is op vrijdag 13 mei 2022 en de najaarsvergadering op vrijdag 11 november 2022.

Aanvang 20.00 uur.

De ledenvergadering wordt in het Clubhuis gehouden en is ook online bij te wonen.

De leden ontvangen de agenda per mail.